Asfaltové fólie

Více o této službě

GEOMŘÍŽE PRO VYZTUŽENÍ ASFALTOVÝCH POVRCHŮ PK-FORCE

Neúnosná podloží, dopravní namáhání, pohyby země, klimatické efekty a poklesy při poddolování způsobují vertikální a horizontální deformace silničního povrchu. Po nějaké
době tyto tlaky vedou k jeho rozrušení. Při položení nové asfaltové vrstvy přímo na takový
povrch (nebo povrch po odfrézování), vzniká riziko přenesení starých trhlin do nové asfaltové vrstvy.

Použití výztužných geomříží PK-FORCE vzniku reflexních trhlin   b r á n í !

PK-FORCE – Základní funkce, vlastnosti a výhody

Geomříže umístěné na odfrézovaný povrch brání svou vysokou biaxiální pevností v tahu (60/55 kN/m) při velmi nízkém prodloužení průniku reflexních trhlin do nového asfaltového krytu a prodlužují tak významně jeho životnost.

Absorbují důležitou část horizontálního napětí v tahu a rozdělují toto napětí rovnoměrně na větší plochu čímž redukují bodová namáhání a rizika lokálního přetížení.

Výrazně přispívají k redukci možnosti vzniku vyjetých kolejí.

Snižují následné náklady na údržbu komunikace.

Geomříže buď zvyšují únosnost nových vrstev anebo umožňují snížit jejich tloušťku a tím i dosáhnout okamžité úspory stavebních nákladů.

Jednotlivé typy se vyznačují vysokou teplotní odolností jak v provedení PES (polyesterové vlákno), tak především v provedení GLASS (skelné vlákno), a díky speciálnímu povrstvení SBR i výbornou přilnavostí asfaltovým vrstvám.

Patentovaný způsob protkávání důsledně předchází případnému smrštění.

PK-FORCE – Hlavní aplikace

Rekonstrukce povrchů komunikací

Nové povrchy na neúnosných podložích

Povrchy při rozšiřování komunikací

Up